Startpunkt

Breddegrad
   °
   '
   "
Lengdegrad
   °
   '
   "
Antennehøyde
 m

Stoppunkt

Breddegrad
   °
   '
  "
Lengdegrad
   °
   '
   "
Antennehøyde
 m

Parametere

                       MHz
Fresnel Faktor: 0.6
                 K-Faktor
                     mm/h
           Polarisering